Xenical247.eu
bez lékařského předpisu
 
 

zvolte jazyk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Akceptujeme


 
Momentálně offline
 

Reference

Doktor mi předepsal Xenical. Už jsem ten lék fakt potřebovala, ale bohužel byl příliš drahý. Je skvělé zjistit, že Vaše generické produkty fungují úplně stejně, ale cena je jiná. Velice výhodná, musím dodat. Díky!!
- - Marta

 

Výsledky testování související s lékem Xenical (Orlistat)

Úvod
Pro zhodnocení účinnosti a snášenlivosti tohoto léku jsme provedli klinické testy. Hlavním cílem byla kontrola úbytku váhy a znovu získání úbytku hmotnosti u obézních pacientů po dobu 2 let.

Metody
Shromáždili jsme 743 lidí (BMI 28—47 kg/m2), v rámci 15 evropských center. Tento vzorek započal 4týdenní první fázi na bázi placebo a nízkokalorické diety (úbytek 600 kcal/den). Ze 743 pacientů jich první fází prošlo 688 a ti se dostali do druhé fáze léčby s užíváním léku Xenical 120mg (třikrát denně) nebo placebo po dobu 1 roku, společně s dodržováním nízkokalorické diety. Ve druhé 52týdenní druhé fázi byli pacienti převedeni na orlistat nebo placebo s udržovací dietou.

Výsledky
Od prvního až do posledního dne prvního roku zhubla skupina lidí užívajících orlistat v průměru více než skupina užívající placebo (10•2% [10•3 kg] vs 6•1% [6•1 kg]; LSM rozdíl 3•9 kg [p < 0•001] od počátku až do konce prvních 12 měsíců). Během druhého roku nabrali pacienti užívající orlistat v průměru polovinu toho, co pacienti, kteří přešli na placebo (p < 0•001). Pacienti převedení z placebo na orlistat zhubli během druhého roku dalších 0-9 kg oproti těm, kteří pokračovali v léčbě placebo, a kteří zhubli 2-5 kg (p < 0•001). Hodnoty byly porovnávány ve vztahu k low-density lipoprotein (LDL) cholesterolu, poměru LDL/HDL, celkovému cholesterolu a koncentraci glukózy a inzulínu, které byly nižší u skupiny užívající Xenical. Podle očekávání se gastrointestinální nežádoucí účinky více objevovaly u skupiny orlistat.

Interpretace
Můžeme konstatovat, že Xenical spolu s náležitou dietou garantuje významný úbytek hmotnosti a napomáhá před jeho znovu nabráním. Takovéto výsledky byly prokázány u pacientů v průběhu více než 2 letého období. Užívání léku Xenical déle než 2 roky však vyžaduje průběžné sledování s ohledem na účinnost a nežádoucí účinky.

Zdroj: European Multicentre Orlistat Study Group