Xenical247.eu
geen recept vereist
 
 

kies uw taal: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Wij accepteren


 
Momenteel Offline
 

Testimonials

De dokter schreef me Xenical voor. Ik moest het zeker kopen maar helaas waren de kosten vrij hoog. Het is verbazingwekkend om uw generieke producten te hebben gevonden die even goed werken maar niet hetzelfde kosten. Zeer scherpe prijzen, moet ik zeggen. Bedankt!
- - Martha

 

Proefresultaten met betrekking tot Xenical (Orlistat)

Achtergrond
Om de werkzaamheid en verdraagbaarheid van dit geneesmiddel te evalueren, hebben we klinische tests uitgevoerd. Het belangrijkste doel was om het gewichtsverlies en de preventie van gewichttoename bij obese patiënten over een periode van 2 jaar.

Methoden
Wij verzamelden 743 personen (BMI 28-47 kg/m2), binnen 15 Europese centra. Zij gingen een 4-week, single-blind, placebo gewenningsperiode door op een hypocalorisch dieet (600 kcal / dag tekort). Van de 743 patiënten, voltooiden 688 de test en deden vervolgens een dubbel-blinde behandeling met 120 mg Xenical (drie maal per dag) of een placebo gedurende 1 jaar, samen met een hypocalorisch dieet. In een tweede 52-weken durende dubbelblinde periode werden de patiënten orlistat of placebo toegediend, met een dieet om het gewicht te onderhouden (eucalorisch).

Resultaten
Van dag 1 tot het einde van het eerste jaar, verloor de orlistat groep gemiddeld meer gewicht dan de placebogroep (10•2% [10•3 kg] tegen 6•1% [6•1 kg]; LSM verschil 3•9 kg [p < 0•001] vanaf de toediening aan het einde van de eerste 12 maanden). In het tweede jaar, kwamen patiënten met orlistat weer aan, gemiddeld half zo veel als de patiënten die overgingen op placebo (p < 0•001). Patiënten die overstapten van placebo op orlistat verloren een extra 0•9 kg in het tweede jaar, in vergelijking met de 2•5 kg bij personen die doorgingen met placebo (p < 0•001). Waarden die verband houden met lage lipoproteïne (LDL) cholesterol, LDL / high-density lipoproteïne ratio, totaal cholesterol en glucose en insuline concentraties daalden meer in de Xenical groep. Zoals verwacht, waren er doorgaans meer gastro-intestinale bijwerkingen in de orlistat-groep.

Interpretatie
We kunnen concluderen dat Xenical met een passend dieet een aanzienlijk gewichtsverlies kan veroorzaken en voorkomt dat het gewicht terugkeert. Dat is bewezen bij patiënten die het voor een periode van 2 jaar hebben gebruikt. Het nemen van Xenical voor langer dan 2 jaar vereist echter voortdurende controle met betrekking tot de werkzaamheid en bijwerkingen.

Georganiseerd door: European Multicentre Orlistat Study Group