Xenical247.eu
Inget recept behövs
 
 

Välj ditt språk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Vi Accepterar


 
Offline för tillfället
 

Kundberättelser

Doktorn skrev ut Xenical. Jag var definitivt i behov av detta men tyvärr var kostnaderna mycket höga. Det är fantastiskt att ha hittat era generiska produkter som fungerar precis lika bra men som inte kostar detsamma. Väldigt konkurrenskraftiga priser måste jag tillägga. Tack!!
- - Maria

 

Testresultat relaterade till Xenical (Orlistat)

Bakgrund
För att utvärdera effektiviteten och hur väl preparatet tolererades utförde vi kliniska tester. Huvudmålet var att se efter hur effektivt det var för att gå ner i vikt och för att se hur effektivt det var mot att gå upp i vikt hos överviktiga patienter över en period på 2 år.

Metoder
Vi samlade ihop 743 individer (BMI 28—47 kg/m2), vid 15 Europeiska center. De gick med i en 4-veckors enkel blindstudie med placebo i början och en lågkaloridiet (600 kcal/day i underkant). Av dessa 743 patienter kompletterade 688 av dem inledningsperioden och fortsatte sedan på ett dubbelt blindtest med behandling bestående av Xenical 120 mg (tre gånger per dag) eller ett placebopreparat under 1 år tillsammans med en lågkalotidiet. I en andra 52 veckor lång dubbel blindstudie förskrevs patienterna orlistat eller placebo tillsammans med en viktbibehållande (eucaloric) diet.

Resultat
Från den första dagen till slutet av det första året gick orlistat-gruppen ner (i genomsnitt) mer vikt än placebogruppen (10.2% [10.3 kg] mor 6.1% [6.1 kg]; LSM skillnad3•9 kg [p < 0•001] från randomisering till slutet av de första 12 månaderna). Under det anda året återfick patienter som fortsatte med orlistat i genomsnitt hälften så mycket vikt som de patienter som bytte till placebo (p < 0•001). Patienter som bytte från placebo till orlistat gick ner 0.9 kg extra under det andra året när de jämfördes med 2.5 kg hos individer som fortsatte med placebo (p < 0•001). Värden relaterade till lågdensitets lipoprotein (LDL) kolesterol, LDL/högdensitets lipoprotein ratio, totalt kolesterolvärde och glykos- och insulinkoncentrationer minskade mer hos Xenical-gruppen. Som väntat var de gastroenterologiska bieffekterna mer vanliga i orlistat-gruppen.

Slutsatser:
Vi kan dra som slutsats att Xenical tillsammans med en bra diet ger en signifikant viktminskning och förebygger vikten från att byggas upp igen. Detta bevisades i patienter över en tvåårsperiod. Dock att ta Xenical mer än två år kräver mer efterforskning gällande effektivivtet och bieffekter.

Presenterat av: European Multicentre Orlistat Study Group